Spremembe pri pripravi e-računov - nov podatek Davčna koda

24.01.2022

Zaradi novega podatka Davčna koda, ki je dodan pri podatku o davčni stopnji - DDV (%), se nekoliko spremeni način vnosa podatkov o davčni stopnji, obrnjeni davčni obveznosti in pavšalnem nadomestilu (8%).

Podatek o davčni stopnji in davčni kodi se izbere iz spustnega seznama. Izbira vrednosti podatka o davčni stopnji in davčni kodi pa je možna glede na status izdajatelja (identificiran za namene DDV - predpona SI pred davčno številko / ni identificiran za namene DDV – brez predpone SI pred davčno številko) in izbrano davčno stopnjo, in sicer kot je prikazano v spodnji tabeli: 

  

Status izdajatelja

Davčna stopnja

Davčna koda

Opombe

Identificiran za namene DDV

22%, 9.5% in 5%

S – Standardna stopnja

 

Identificiran za namene DDV

0%

E - Oproščeno davka

G - Artikel za prost izvoz, davek ni obračunan

K - Oproščeno plačila DDV od prodaje blaga in storitev znotraj Skupnosti

L - Splošni posredni davek Kanarskih otokov

M - Davek na proizvodnjo, storitve in uvoz v Ceuti in Melilli

Z - Blago z ničelno stopnjo

 

Ob izbiri Davčne kode E, G in K se v Končni tekst obvezno vpiše davčno klavzulo.

Identificiran za namene DDV - obrnjena davčna obveznost

 

22%, 9,5% in  0%

AE - Obrnjena davčna obveznost

Vse postavke morajo imeti isto davčno stopnjo.

 

V Končni tekst se obvezno vpiše davčno klavzulo.

 

Ni identificiran za namene DDV

 

0%

O - Storitve zunaj obsega sistema DDV

V Končni tekst se obvezno vpiše davčno klavzulo.

Ni identificiran za namene DDV -

pavšalno nadomestilo v višini 8%

0%

O - Storitve zunaj obsega sistema DDV

V Končni tekst se obvezno vpiše davčno klavzulo.

 

Na spletni strani Centra za ePoslovanje Slovenije je objavljeno podrobno pojasnilo o uporabi davčnih kod v e-računih e-SLOG 2.0: https://epos.si/novice/pojasnilo-o-uporabi-davčnih-kod-v-e-računih-e-slog-2-0

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Tehnična izvedba: Mojdenar IT informacijske tehnologije d.o.o.