Novosti v zvezi s pripravo neobdavčenih e-računov in e-računov z obrnjeno davčno obveznostjo zaradi prehoda na standard e-SLOG 2.0

13.11.2020

Od 1.10.2020 se v portalu UJPeRačun pripravljajo in pošiljajo e-računi v novem standardu e-SLOG 2.0, kar prinaša nekaj sprememb pri pripravi neobdavčenih e-računov in e-računov z obrnjeno davčno obveznostjo:

  

1.     Izdajatelji, ki niste zavezanci za DDV, lahko pripravite e-račune samo s postavkami z davčno stopnjo »Neobdavčeno« ali z davčno stopnjo »8%«, e-računov s postavkami z drugimi davčnimi stopnjami ne morete pripraviti (npr. z davčnimi stopnjami 0%, 9,5%, 22%). V enem e-računu lahko pripravite postavke samo z isto davčno stopnjo, in sicer »Neobdavčeno« ali  »8%«. Ni mogoče pripraviti e-računa s postavkami z obema davčnima stopnjama, potrebno je pripraviti ločene e-račune. Portal javi naslednjo napako - rdeč klicaj: »Izdajatelj ni zavezanec za DDV. V e-račun ni mogoče hkrati vnesti neobdavčenih postavk in postavk z davčno stopnjo 8%.«.

  

2.     V primeru, ko izdajatelji pripravljate e-račune s postavkami z davčno stopnjo »Neobdavčeno« je potrebno v polje »Končni tekst« vedno vpisati tudi DDV klavzulo, ki se nanaša na oprostitev plačila DDV, v nasprotnem primeru portal javi naslednjo napako – rdeč klicaj: »V končni tekst vpišite ustrezen člen ZDDV-1.«.

   

3.     Izdajatelji, ki pripravljate e-račune kot zavezanci za DDV morate imeti ob pripravi e-računov obkljukano polje »V e-računu k davčni številki dodaj predpono SI«. V nasprotnem primeru portal javi naslednjo napako - rdeč klicaj: »Izdajatelj ni zavezanec za DDV. V e-račun ni mogoče hkrati vnesti neobdavčenih postavk in postavk z davčno stopnjo 8%.«.

 

4.     V primeru vnašanja e-računa z obrnjeno davčno obveznostjo (obkljukano polje »Obrnjena davčna obveznost po 76.a členu ZDDV-1«), lahko izdajatelji v enem e-računu pripravite postavke le z isto davčno stopnjo. Ni mogoče pripraviti e-računa s postavkami z različnimi davčnimi stopnjami, potrebno je pripraviti ločene e-račune. Portal v tem primeru javi naslednjo napako - rdeč klicaj: »V e-račun z obrnjeno davčno obveznostjo je mogoče vnesti samo postavke z isto davčno stopnjo.«.

 

 

  
Tehnična izvedba: Mojdenar IT informacijske tehnologije d.o.o.