Spremembe v portalu UJPeRačun - prijava prek centralnega sistema SI-PASS in prehod na nov standard e-računov e-SLOG 2.0

01.10.2020

 

Spremembe v portalu UJPeRačun – prijava prek centralnega sistema SI-PASS in prehod na nov standard e-računov e-SLOG 2.0

 

Od 1.10.2020 dalje je možno prijavljanje in pošiljanje e-računov prek portala UJPeRačun z uporabo centralnega sistema SI-PASS ter priprava in pošiljanje e-računov v novem standardu e-SLOG 2.0.   

 

Prijava prek centralnega sistema SI-PASS

 

V portal UJPeRačun se je prek centralnega sistema SI-PASS možno prijaviti na naslednje načine:

  • s kvalificiranim digitalnim potrdilom izdanim v EU,
  • z enkratnim geslom smsPASS,
  • s čezmejno prijavo v EU. 

 

Pridobitev ali prijava v Sistem SI-PASS državnega centra za storitve zaupanja

 

Že registrirani uporabniki, ki želite dostopati v portal UJPeRačun preko centralne prijave SI-PASS in prenesti vse podatke iz obstoječega profila (lokalna prijava – obstoječ način prijavljanja s kvalificiranim digitalnim potrdilom) v nov profil, sledite naslednjemu postopku: V portal UJPeRačun se prijavite preko »LOKALNA PRIJAVA« in nato preko zavihka »Nastavitve« kliknete na »Centralna prijava SI-PASS«.

 

Novosti v zvezi s pripravo e-računov zaradi prehoda na standard e-SLOG 2.0

 

S 1. 10. 2020 se v portalu UJPeRačun pripravljajo in pošiljajo e-računi v novem standardu e-SLOG 2.0, ki ne zahteva obveznega podpisovanja e-računov. Zaradi navedenega uporabniki ne boste več podpisovali e-računov s svojimi kvalificiranimi digitalnimi potrdili, s katerimi dostopate do portala UJPeRačun, ampak bodo e-računi avtomatsko podpisani s strežniškim certifikatom UJP, saj je s tem e-račun varovan pred nepooblaščenim spreminjanjem njegove vsebine. Zaradi navedenega vam ne bo več treba nameščati podpisne komponente za podpisovanje e-računov. Podpisno komponento boste uporabljali samo v primeru kadar boste menjavali kvalificirano digitalno potrdilo za dostop do portala UJPeRačun zaradi poteka njegove veljavnosti kar uredite prek zavihka »Nastavitve«.

 

Izdanih e-računov ni več možno preklicevati oziroma pošiljati njihovih kopij prek akcij »Pošlji preklic« in »Pošlji kopijo«, saj nov standard e-SLOG 2.0 teh funkcij ne podpira. Prejemnik in izdajatelj se glede nepravilnih e-računov medsebojno dogovorita glede morebitne zavrnitve e-računa oziroma ponovnega pošiljanja novega e-računa. 

 

E-račune, ki so bili pripravljeni še v standardu e-SLOG 1.6.1, torej pred 1.10.2020, boste uporabniki lahko poslali po 1.10.2020 tako, da boste e-račune ponovno uredili in shranili in se bo s tem avtomatsko pripravil e-račun v standardu e-SLOG 2.0. V primeru, da je bil e-račun že podpisan pa pripravite nov e-račun. Aplikacija vas bo v obeh primerih o tem opozorila.

 

Vse navedene novosti v portalu UJPeRačun so podrobno opisane v Navodilih za uporabo portala UJPeRačun in Tehničnih napotkih objavljenih na vstopni strani portala UJPeRačun.

  
Tehnična izvedba: Mojdenar IT informacijske tehnologije d.o.o.