Uporabnikom operacijskega sistema Mac In Linux

19.03.2015
V skladu z ZOPSPU lahko izdajatelji računov posredujejo eRačun proračunskim uporabnikom prek poslovnih bank, ponudnikov elektronskih poti in Portala UJP eRačun.

Pri uporabi spletnega Portala UJP eRačun je UJP zaznal določeno število izdajateljev, ki uporabljajo Mac in Linux operacijske sisteme, in niso mogli uporabljati portala.

UJP je na osnovi vprašanj in pobud pristopil k nadgradnji Portala UJP eRačun in bo s 3. 4. 2015 omogočil izdajanje e-računov tudi za uporabnike Mac in Linux operacijskih sistemov.

Glede na vzpostavljen sistem izmenjave eRačunov v slovenskem prostoru UJP svetuje, da do pripravljene nadgradnje Portala UJP eRačun uporabniki Mac in Linux operacijskih sistemov posredujejo eRačune prek drugih dveh možnih poti, ki sta jim na voljo, in sicer:
  • prek banke, pri kateri imajo odprt svoj transakcijski račun ali
  • prek enega od ponudnikov elektronskih poti (seznam ponudnikov je objavljen na spletni strani UJP).

 

  
Tehnična izvedba: Mojdenar IT informacijske tehnologije d.o.o.