Napaka

Portal UJP eRačun ni zaznal veljavnega digitalnega potrdila predpisanih overiteljev:

- SIGOV-CA (www.sigov-ca.gov.si),
- SIGEN-CA (www.sigen-ca.si),
- POŠTA®CA (postarca.posta.si),
- HALCOM-CA (www.halcom.si),
- AC NLB (www.nlb.si)

Tehnična izvedba: Mojdenar IT informacijske tehnologije d.o.o.